Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Stockholm & Uppsala

Tid för evenemanget

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen, Fredag den 2 juni 2017 kl 8:30 – 17:00 Fredag den 9 juni 2017 kl 8:30 – 17:00

Information

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.