Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Tid för evenemanget:

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen,

Måndag 2019-06-10 kl 8:30 – 17:00

Måndag 2019-06-17 kl 8:30 – 17:00

Information:
Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Medlemmar i SwedenBIO har rabatt på Styrelseakademins kurser och certifieringar. Kontakta info@swedenbio.se för mer info.

Mer information