Seminarium för att lansera rapporten om antibiotikaresistens

Måndagen den 19 november uppmärksammar Patent- och Registreringsverket WHO:s World Antibiotic Awareness Week genom att lansera rapporten Fighting Antibiotic Resistance - The Importance of Patent Information When Taking Strategic Action.

I anslutning till lanseringen arrangerar PRV ett frukostseminarium. Välkomna att lyssna på experter tillsammans med beslutsfattare, forskningsfinansiärer och akademin. Ta del av diskussion och debatt om hur vi bättre kan använda de 37 forskningsmiljarderna, hur vi tillvaratar tillgångar som kommer ur svensk forskning samt får svar på frågan om patentinformation är ett outnyttjat verktyg.