Seminarium om Immateriella tillgångar, Innovationskraft och Tillväxt

Immateriella tillgångar, innovationskraft och tillväxt – hur hänger det ihop? Varmt välkommen till ett frukostseminarium där vi tittar närmare på forskning kring sambandet mellan immateriella tillgångar, innovationskraft och tillväxt.

Tillsammans med Vinnova stödjer PRV, inom ramen för ett regeringsuppdrag, forskningsprojekt som undersöker vilka samband det finns mellan immateriella tillgångar och företags konkurrenskraft. Forskningsprojekten finansieras genom Vinnovas utlysning ”Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft – företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv”. Under seminariet presenteras de finansierade forskningsprojekten och frågeställningarna som forskarna söker svar på.

Även förstudien ”Immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå” tas upp. Förstudien ska ge underlag inför en kommande utlysning då fokus kommer vara på samband på en mer övergripande nivå (makroperspektiv). Seminariet ger tillfälle till diskussion kring frågeställningarna samt ett värdefullt bidrag till pågående forskning.

Seminariet börjar kl 08.00 och slutar kl 09.30. Frukost serveras från kl 07.30. Efter seminariet finns det möjlighet till fortsatta diskussioner och samtal.

Medverkar gör bland andra Roger Svensson, forskare på institutet för näringslivsforskning IFN, Magnus Eriksson, forskare vid institutet för innovation och samhällsförändring vid Göteborgs universitet, Vicky Long, forskare vid innovations- och teknikinstitutet IMIT, Bengt Domeij, professor vid juridiska institutionen Uppsala universitet och Anna Ax, departementssekreterare vid Näringsdepartementet.

Arrangör: PRV och VINNOVA Frukostsmörgås serveras vid ankomst, var vänlig ange eventuella allergier.

**

kostnadsfritt