Seminarium – Presentation av SBU NLS-uppdrag

Metod för överförbarhet av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseff ektivitet i klinisk vardag.

SBU har under 2016 genomfört aktiviteten Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag inom nationella läkemedelsstrategin (NLS).

Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag och ska bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid samt allmänt förbättra kvaliteten i uppföljningen av läkemedelsanvändning i klinisk praxis. Rapporten kommer att presenteras på seminariet.

Program:

13.00 Presentation av rapporten – Jan Liliemark och Naama Kenan Modén SBU
14.00 Kommentarer från referensgruppen
14.40 Frågor & Diskussion
15.00 Kaffemingel

Välkommen med din anmälan!