Sjukvårdens forskningsdag 2016

Välkommen till Sjukvårdens forskningsdag 2016. Årets program diskuterar hur de senaste årens stora satsningar förbättrar förutsättningarna och ger plats för forskning i sjukvårdens vardag.

En ny forskningsproposition är på väg. Alf-avtalet är på plats. Det görs en storsatsning på behandlingsforskning och på bred samverkan för mer kliniska studier. Det råder varken brist på pengar eller infrastruktur för klinisk forskning i sjukvården. Nu gäller det att omsätta investeringarna i konkreta resultat. Är sjukvården redo?

Talar gör bland annat Arvid Söderhäll, vd, Empros Pharma och ordförande i SwedenBIOs arbetsgrupp för kliniska prövningar och regulatoriska frågor, samt Anna Sandström, science relations manager, Astra Zeneca och ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp för forskning och utveckling.

SwedenBIO är medarrangör.