Sjukvårdens forskningsdag – Precisionsmedicin från forskning till patient

Utvecklingen inom precisionsmedicin är ett typexempel på hur forskning, vård och kringliggande strukturer behöver samverka och anpassa sig för att nya tekniker ska nå patient. Med utgångspunkt från precisionsmedicinens möjligheter och utmaningar diskuterar vi under Sjukvårdens forskningsdag 2018 Sveriges ambitioner inom den kliniska och medicinska forskningen.

Ur programmet:

  • Forskning, utveckling och klinisk vardag – så måste de kopplas ihop för att precisionsmedicin ska bli verklighet.
  • Hur ser framtiden ut för precisionsmedicin i Sverige? Ny lägesrapport från SwedenBio.
  • Genetiken och etiken – vilka vägval ska Sverige göra?
  • GDPR och biobankerna – hur påverkar nya regelverket forskningen?
  • Hälsoekonomi och precisionsmedicin – hur utvärderar man värdet av de nya teknikerna?

Read more and register here!