Sofus Talks om eSubmission

eSubmission, ett område i förändring – är ni förberedda?

De närmsta åren kommer det att ske stora förändringar inom eSubmission som påverkar det praktiska regulatoriska arbetet.

Välkommen att höra Sevim Hasözbek och Rolf Eriksson från Sofus Head Office Regulatory Affairs presentera nyheter inom området. Bland det som behandlas är:

  • Vad gör EMA och ICH inom eSubmissions?
  • När blir eCTD obligatoriskt för nationella produkter?
  • Vad är SPOR och hur kommer det att påverka vårt dagliga arbete?
  • När försvinner eApplication Form och vad kommer att ersätta den?

Sofus Talks är kortare föreläsningar om aktuella och intressanta ämnen inom regulatory affairs. Vi bjuder på kaffe och lättare tilltugg.