Stärk din upphandlingskompetens och öka antal kontrakt som du vinner

Var med på vår halvdag med EU-advokaten Ohad Graber-Soudry (www.xofficio.eu) som är expert på offentliga upphandlingar. Ohad har en bakgrund som Head of Legal Division på ESS och utvecklade samt implementerade ESS upphandlingsregler.

Utbildningen är på engelska och kostnadsfri.

Mer information