Statistik inom kliniska prövningar – Design och beslutsstöd

Seminariets fokus är att diskutera studiedesign och strategier för beslutsstöd i kliniska prövningsprogram.

Målgruppen är medicinska rådgivare, kliniska prövningsledare, statistiker och personer med ansvar för regulatoriska frågor. Någon/några sessioner kommer att vara av mer teknisk karaktär med statistiker som målgrupp, men de viktigaste punkterna kommer att sammanfattas också för icke-statistiker. Huvudtalare: Kevin J Carroll.

Arrangör: Scandinavian Development Services