Stockholm Corporate Finance Life Science/ Healthcare-dag 2016

Stockholm Corporate Finance arrangerar Life Science/Healthcare-dagen för åttonde året i samarbete med Financialhearings och SwedenBIO.

Staffan Lindstrand, Partner, kommer att avsluta dagen med att berätta om venturekapital fonderna, HealthCaps verksamhet, som grundades 1996 och investerar fokuserat inom Life Science. HealthCap har rest mer än EUR 1 miljard i kapital, investerat i mer än 100 bolag och bland annat genomfört över 30 börsnoteringar runt om i världen.

Följande bolag, motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 12 miljarder kommer att presentera sin verksamhet; Aptahem, Bactiguard, Boule Diagnostic, Cellavision, Global Health Partner, Hansa Medical, Karolinska Development, Medcap, Medivir, Midsona, Moberg Pharma, Nanexa, Neurovive, Oasmia Pharmaceutical, Orexo och WntResearch.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se