Strategi- och affärsutveckling för life science-ledare

I denna skräddarsydda kurs i affärsutveckling får du en effektiv fördjupning i de viktigaste strategiska vägvalen som varje ledare för ett life science-bolag ställs inför. Kursen ger dig konkreta verktyg som hjälper dig att ta rätt beslut för just ditt bolag. Även om varje resa är unik finns det många utmaningar som är gemensamma för alla life science-bolag. Genom att tidigt skaffa dig en överblick över kommande strategiska beslut blir du bättre på att prioritera och använda dina resurser smart.

Utvärdering av tidigare kurs

100% av deltagarna skulle rekommendera kursen till en branschkollega.

Citat från kursdeltagare: “Ger bredd och djup samtidigt samt möjlighet för interaktion och utbyte från kursdeltagare.”

Kursinnehåll

I denna kurs ger erfarna och seniora experter inom life science dig en fördjupad förståelse för de mest affärskritiska skeendena i ett bolags utveckling:

Att välja marknad
Hur tar du reda på vilken marknad som är mest värdefull och snabbast att etablera sig på?

Att ta rätt regulatorisk väg
Vilka val måste du göra när det gäller regelverken och hur påverkar det möjligheterna att lyckas längre fram?

Att skydda rättigheterna på effektivast sätt
Hur hittar du den mest kostnadseffektiva strategin för immaterialrätt?

Att hitta lämplig ägarstruktur
Vilken påverkan får ägarstrukturen för möjligheterna att lyckas och hur kan du påverka den?

Att få till en långsiktig finansiering
Vilka möjligheter finns det att kapitalisera ett bolag i olika skeden och vad är rätt för just ditt bolag?

Att bygga och bygga om bolaget
Hur ska du organisera ditt bolag genom dess olika stadier för att kunna genomföra din affärsstrategi?

Kursen genomförs hos Läkemedelsakademin i Stockholm och deltagarantalet är begränsat, allt för att du som kursdeltagare ska få maximalt utbyte från kursledning och övriga kursdeltagare. Föreläsningar varvas med workshops och det ges gott om utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte.

Kursen kommer att kräva viss inläsning.

Språk: Svenska (enskilda föreläsningar kan ske på engelska)

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är VD, styrelseledamot eller är på väg mot en ledande befattning inom läkemedels- eller medicinteknikutvecklande företag. Du är troligtvis expert inom ett område men skulle vara hjälpt av ökad förståelse för övriga delar som påverkar bolagets framtida värde och möjlighet att växa.

Utbildningsmål

Du ska efter genomgången utbildning

  • Förstå vilka de viktigaste strategiska besluten är och hur de påverkar bolagets fortsatta utveckling och valmöjligheter.
  • Fått fördjupad kunskap om de förhållanden och regelverk som påverkar affärsutvecklingen och hur du ska förhålla dig till dessa.
  • Fått nya verktyg för att på ett affärsmässigt sätt ta dig an analyser och beslutsfattande.
  • Kunna planera och bemanna verksamheten i bolagets olika utvecklingsfaser.
  • Stärkt ditt kontaktnät och fått lära av andras erfarenheter.

Tid och plats

19-21 oktober 2022, Stockholm. Start ca kl 10.30 dag 1 och avslut ca 16.30 dag 3.

Återträff: 24 november 2022, Stockholm. Start kl 09.30-ca 17.00.

Anmäl dig här.

Deltagaravgift

Avgiften är 45 000 kr för medlemmar i SwedenBIO och 55 000kr för övriga.
Vid anmälan efter 17 juni höjs avgifterna med 10 000 kr.

I avgiften ingår kursdeltagande, dokumentation och alla måltider samt en gemensam middag.

Antalet platser vid kursen är begränsat, urval kan komma att ske.