Sveriges framgångsfaktorer i utvecklingen av biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är ett område i snabb utveckling där Sverige har en ledande position. I den fortsatta utvecklingen behövs bland annat samverkan och innovationsförmåga. Välkommen att utforska de framtida möjligheterna inom biologiska läkemedel tillsammans med viktiga aktörer under två webbsända seminarier i mars 2021. Det första seminariet handlar om Sveriges framgångsfaktorer i utvecklingen av biologiska läkemedel.

För mer info och anmälning klicka här.
Sista anmälningsdatum är 8/3.