SwedenBIO – Kurs i läkemedelsutveckling

Läkemedelsutvecklingsprojekt initieras ofta genom att man identifierar att det fattas en behandling för en sjukdom. I projektet finns då oftast en djup kunskap om sjukdomen och den biologiska mekanismen. För att utveckla ett läkemedel mot sjukdomen, krävs dock en bred kunskap över många olika områden. Denna tredagarskurs ger en insikt i alla de delar man bör adressera för att effektivt dra ett läkemedelsprojekt i mål.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som arbetar med läkemedelsutveckling (t ex. i små och medelstora företag), och känner att de vill ha en helhetsbild av den komplexa utvecklingskedjan. Under kursen kommer du att få insikt i hur man kan arbetar i de olika utvecklingsstegen, vad man skall tänka på och vilka fallgropar det finns på vägen. För att få maximalt utbyte av kursen, är det en fördel att ha en naturvetenskaplig högskolexamen.

Medverkande

Samtliga föreläsare har erfarenhet från läkemedelsutvecklingskedjan, och de flesta har arbetat med eller i små bolag. Kursen kan vid behov komma att ges på engelska.

Tid och plats

Kursen äger rum på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A i Stockholm, 14 – 16 mars 2016. Kursens föreläsningar första dag startar kl 09.00. Sista dagen avslutas kl 17.00.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för mötet är 5000 SEK exkl moms. Du som arbetar på ett bolag som är medlem i SwedenBIO, ange SwedenBIO i anmälan.

Kursen ordnas av Läkemedelsakademin i samarbete med SwedenBIO med ekonomiskt stöd av Vinnova.