SWISS NORDIC BIO 2019

Är ni ett företag inom life science? På mässan Swiss Nordic Bio 2019 den 7 februari i Zürich har ni möjlighet att hitta partners och finansiering för ert innovationsarbete.

Inom ramen för programmet Swedish Innovation Initiative (SWII) håller Business Sweden konferensen Swiss Nordic Bio 2019 den 7 februari 2019 i Zürich. Vinnova erbjuder resebidrag för små och medelstora företag inom life science.

På konferensen möts nordiska och schweiziska företag inom life science. Ta chansen att presentera ditt företag på konferensen och knyt kontakter med investerare eller projektpartners för forsknings- och innovationsprojekt inom life science. Det finns även möjlighet att få stöd för att söka finansiering som EUREKA-projekt.