Toxikologi inom läkemedelsforskning och utveckling

Hur adresserar man toxikologin i ett tidigt läkemedelsprojekt på ett kostnadseffektivt sätt? Välkommen till en genomgång av vad som krävs för att ta en läkemedelskandidat till klinisk prövning.

Vilka regler gäller, och i vilken ordning bör de olika studierna utföras? Föreläsningen från Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) guidar dig genom läkemedelstoxikologins grunder, från mekanistisk target och ny kemisk serie till toxikologistudiernas upplägg. TKT, som bildades 2012 av åtta toxikologer, har lång erfarenhet av riskbedömning under läkemedelsutveckling och har följt åtskilliga projekt genom utvecklingen, både inom ”Big Pharma” och i det lilla bolaget med knappa resurser.