Usability Engineering in Medical Devices

I USA har det i många år varit viktigt att tillämpa användbarhetsaspekterna under produktutvecklingen. I Europa är detta nu mer i fokus med de nya reglerna för medicintekniska produkter (MDR / IVDR).

Läkemedelsakademin i samarbete med SwedenBIO och medlemmar har givetvis rabatt – bara att klicka i vid anmälan.