Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott och utvecklingen av svensk life science?

Välkommen på seminarium den 16 december!

Nya Karolinska Solna-projektet resulterar i att Karolinska Universitetssjukhuset får helt nya byggnader i Solna. Det nybyggda universitetssjukhuset skapas mitt i ett unikt life science-kluster där innovationskraften är under stor utveckling. Vilken betydelse har projektet Nya Karolinska Solna för framtida forskningsgenombrott och innovationer? Och för utvecklingen av svensk life science? Hur kan det bidra till att framtidens patienter får snabbare diagnos och behandling?

Medverkande

Peter Carpelan, forskningslandstingsråd, Stockholms läns landsting; Jan Andersson, forskning- och innovationsdirektör, Stockholms läns landsting; Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, Karolinska Institutet; Ylva Williams, VD, Stockholms Science City; Martin Ingvar, professor, vice-rektor med inriktning på frågor om framtidens sjukvård, Karolinska Institutet; Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset; Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet; Paul Beatus, VD, H2 Health Hub.

Programmet för seminariet kommer att publiceras här inom kort.

Anmälan

Senast den 9 december till: kontakta.nks@sll.se. Begränsat antal platser. Ange om du vill vara med på byggarbetsplatsbesök i din anmälan.

Varmt välkommen!

Seminariet arrangeras av Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Skanska och Karolinska Institutet.