Vinges & Noréns patentseminarium

Värdeskapande med patent - hur du använder jurister och patentombud för att skapa intäkter åt ditt företag.

Under seminariet kommer följande frågor att behandlas:
– Exempel på hur patent skapar värde; licens, överlåtelse, skadestånd
– Ett patents livscykel; en fallstudie med nedslag i några intressanta frågor
(patentansökan, DD, överlåtelse)
– Ett intrångsfall från verkligheten
– Nyheter – Unitary Patent Court, nytt europapatent och domstolsförfarande i patenttvister