Vinnovas innovationsdag

Från utmaning till innovation! Det är temat när företrädare för näringsliv, offentlig sektor, universitet och andra samlas på Vinnovas innovationsdag för att diskutera nya lösningar och samarbeten som kan möta vår tids stora samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om framtidens transporter, smarta städer och uppkopplad industri.

Regeringen lanserade förra året fem strategiska samverkansprogram som ska möta samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Under Vinnovas innovationsdag diskuteras vad programmen kan komma att innebära i praktiken.

Medverkar gör bland andra statssekreterare Niklas Johansson, regeringens nationella samordnare för life science Anders Lönnberg, professor i miljövetenskap Johan Rockström, Ericssons forskningschef Sara Mazur och Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Under dagen offentliggörs också vinnarna av utmärkelsen Innovationstalangerna, som i år delas ut till kvinnor som kan vara förebilder och inspiratörer för andra.