Webbinarium: Portföljoptimering av varumärken – minska kostnader och öka värdet

Groth & Co bjuder in till webbinarium då de på ett handfast sätt kommer berätta om hur en portföljoptimering går till och vad man ska tänka på.

Portföljoptimering är en strukturerad tjänst som återfinns i vår tjänstebeskrivning; vårt Workflow. Vi erbjuder ofta denna typ av rådgivning till våra kunder och har en strukturerad metod för vårt genomförande. Ofta handlar det om att göra genomlysningar av kunders varumärkesportföljer för att rensa ut dubbelregistreringar och rättigheter som inte längre används, samt att se till att det befintliga skyddet är uppdaterat, aktuellt och fullgott, och därigenom öka portföljens värde.

För närmare information och anmälan klicka här.