Webbinarium: Portföljoptimering av varumärken – minska kostnader och öka värdet

Vi ser ofta varumärkesportföljer som med åren har växt sig onödigt stora. Tidigare logotyper, avslutade kampanjer eller förändringar i verksamheten, kan vara anledningar till portföljens storlek. Detta leder ofta till onödiga kostnader i form av förnyelser och annan administration, men även tidsförluster då alla registreringar blir något att ta ställning till.

Webbinarium som på ett handfast sätt kommer berätta om hur en portföljoptimering går till och vad man ska tänka på.

Fokus kommer att ligga på följande

• Förarbete som t ex innehavarsökning.
• Frågor att ställa sig för att veta vad man ska behålla och vad som kan tas bort.
• Övriga effektiviseringsåtgärder.
• Kompletterande ansökningar.
• Cases i form av genomförda åtgärder för olika kunder.

För anmälan och mer information klicka här.