Workshop kring industrins digitalisering

Vinnova och EUREKA-klustret ITEA bjuder in till en workshop kring digitalisering av svensk industri – Digital Transformation Masterclass. Vi utgår från tre ITEA-projekt som tillsammans gjort en omfattande studie kring best practice för digitalisering. Ta chansen och få nya verktyg för ditt företags digitalisering.

Digital Transformation Masterclass är en workshop med stor samverkan mellan deltagarna och många konkreta exempel. Målet är att du ska få med dig nya metoder som verkligen är användbara för ditt företags fortsatta digitalisering. Du kommer att få tillgång till allt material efteråt för att kunna implementera det du tagit del av under dagen. Deltagandet i Digital Transformation Masterclass är kostnadsfritt.

Workshopen kommer att vara på engelska och hållas i Vinnovas lokaler i Stockholm. Kan du inte komma, går det bra att skicka en ersättare från företaget.

Observera att antalet deltagare är begränsat till 30 stycken, så registrera dig innan det blir fullt.