Kallelse till föreningsstämma

Välkommen till SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma 2017, som hålls den 3 april på Sjöfartshuset i Stockholm  

Datum: måndagen den 3 april 2017

Tid: klockan 17.30 – 18.00

Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm.

Anmäl dig här.

Det finns tre sorters medlemskap i SwedenBIO: life science-företag, tjänsteföretag och samarbetsorganisationer. Enbart life science-företag har rösträtt på föreningsstämman. Tjänsteföretag och samarbetsorganisationer har rätt att närvara på stämman om stämman beviljar dem rätten att närvara. Läs mer om årsmötet och stadgar här.