Kallelse till SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma

Den 27 maj kl.16.00–16.30 hålls SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i digitalt format.

Då stämman hålls digitalt genom Teams bjuder vi i år endast in en person per röstberättigat medlemsbolag. Föranmälan krävs och anmälan är personlig. Sista anmälningsdag är den 24:e maj.

(publicerad 5/5 – uppdaterad 26/5)

Bilagor

Anmälan till årsstämman