Den ena handen måste veta vad den andra gör

Det krävs ett systemperspektiv där delarna är kommunicerande kärl oavsett om de är statligt, regionalt eller privat organiserade och finansierade. Det handlar om myndigheter, akademi, hälso- och sjukvård, kliniska forskningsutförare samt läkemedels- samt medicinteknikproducerande företag.

”Administrativa konstruktioner har en förmåga att motverka de politiska ambitioner de är till för att hantera. Det är en uttalad ambition att Sverige ska vara en framstående life science nation och att antalet kliniska prövningar ska öka. Tillsynsmyndigheterna är en viktig pusselbit och behöver vara attraktiva såväl i snabba och smidiga processer som i en rimlig och konkurrenskraftig prislapp. Annars riskerar det politiska systemet att bita sina egna målsättningar i svansen.”

Frida Lawenius, vice VD SwedenBIO