Hyvla trösklarna – undanröj onödiga administrativa hinder

Coronapandemin är den första att på några månader sprida sig över hela världen. Under 2020 har vi sett vikten av samarbete och vad vi kan åstadkomma tillsammans, ansträngningar mellan företag, akademin, sjukvården, myndigheter och individer. Det gör mig hoppfull att vi sätter en ny standard för samarbete för att driva forskning framåt.

Det som gjorde starkt intryck på mig, var hur vi vände oss till varandra, myndigheter, sjukvården, akademin, företagen, började prata, sökte oss till och stöttade varandra med ett gemensamt fokus – hur löser vi det här, vad kan vi göra. När det väl gäller så kan vi utföra saker som vi annars aldrig trodde var möjliga, till exempel utföra kliniska prövningar och få en medicin godkänd på mindre än ett år, för vad som normalt sett tar minst 5 år. Det här ska vi vara stolta över!

De främsta framgångsfaktorerna är när vi ser varandra som partners. Vi lyssnar och vill förstå varandras förutsättningar och behov. Då bygger vi förtroende och samarbetsvilja. Det här är inte självklart, och 2020 har visat att viljan att samarbeta finns och vi vågar.

Den här positiva lösningsorienterade drivkraften, där vi samarbetar mellan olika aktörer vill jag gärna se att vi bygger vidare på för att undanröja onödiga administrativa hinder för att utföra kliniska prövningar. Ett tydligt behov som vi ser nu är hur vi kan underlätta med digitala verktyg och utföra arbetet på distans. Både hur digitala verktyg kan underlätta för patienten att delta i en klinisk prövning, genom digitala besök, få prövningsläkemedlet levererat hem, men också hur vi kan använda digitala system optimalt för att monitorera på distans. För att utveckla det här behöver vi samarbeta mellan sjukvård, akademi, industri och myndigheten, men också med aktörer utanför den vanliga kretsen, som har annan viktig kunskap.

Parterna, SKR, i Överenskommelsen om Kliniska Prövningar, LIF, Swedish Medtech, Swedish Labtech och SwedenBIO, har bildat en samarbetsgrupp, som tillsammans med de regionala noderna och övriga nationella initiativ, kommer att stötta arbete med att utveckla förutsättningar för nationell statistik, incitament att genomföra kliniska prövningar och förbättra samordningen och förutsättningarna för studieförfrågningar.

Genom samarbetsgruppen avser parterna att löpande följa upp hur överenskommelsen efterlevs, hur förutsättningarna för genomförande av kliniska prövningar utvecklas och hur respektive part tar sig an de hinder och utmaningar som idag står i vägen för att Sverige ska utvecklas till ett föregångsland med fortsatt högkvalitativa och ansvarstagande kliniska prövningar.

Klinisk forskning är en grundförutsättning för att utveckla sjukvården, det är kunskapsgenererande och stimulerar återväxten av framtidens forskningsledare, samt ger patienter möjlighet att få tillgång till de senaste behandlingsinnovationerna.”

Eva Löfkvist, Head of Clinical Operations Nordic, BMS och SwedenBIOs representant i SKRs samarbetsgrupp för kliniska prövningar