Samarbetet med sjukhusen är den största utmaningen

Inom sjukvårdsorganisationen måste incitamenten för kliniska prövningar öka. Sjukvårdens styrsystem behöver förändras så att det bli attraktivt att medverka i kliniska prövningar. Intresse och förutsättningar att möta upp studieförfrågningar behöver skapas.

Idag finns också ett stort underutnyttjande av resurser och utrustning. Flexibilitet behövs i synen på tillgängliggörande av tillgångarna så att CRO-bolag och andra studieutförare kan få tillgång till kompetens, lokaler och utrustning när den inte används.

Högkvalitativ och relevant kompetensförhöjning är kritisk för Sveriges attraktionskraft. För att säkerställa en utveckling av framtidens forskningsledare föreslår vi en rekryteringsstrategi för företagssponsrade läkemedelsprövningar.

”Sjukvårdsanställdas förståelse för hur ett läkemedel kommer från idé till marknad har ökat och bidrar till viljan att delta i industrisponsrade läkemedelsstudier. Detta tror jag är bra för den offentligfinansierade vården och jag hoppas att huvudmännen kan uppskatta detta. Jag skulle vilja tilldela en liten guldstjärna till landet Sverige för att det är smidigt för kliniska prövningar.”

Arvid Söderhäll, CEO Empros Pharma