Kategori: Inspel

Starkt gensvar på life science-branschens behov i budgetpropositionen

När budgetpropositionen idag läggs till riksdagen så får vi samtidigt klarhet i vilka satsningar som kommer att göras i höstens forskningspolitiska proposition. Och det finns gott om satsningar att vänta av betydelse för life science-branschen, en bransch som lägger hela sitt fokus på att förbättra människors hälsa och rädda liv.

Inspel

Regeringens stödinsatser bommar life science-branschen

Stödpaketen för olika branscher som drabbats hårt av coronakrisens effekter avlöser varandra. Än så länge bommar regeringens åtgärder life science-branschen, precis den bransch som vi samtidigt sätter vår tilltro till för att lösa både denna och framtida akuta hälsoutmaningar. Life science-branschen behöver inte lån, den behöver ägarkapital.

Inspel

Ett effektivare investeringsfrämjande

Ett starkt nationellt investeringsfrämjande är oerhört centralt för life science-branschen i Sverige. Orsaken är enkel – det här är en bransch vars fortsatta tillväxt är beroende av internationellt kapital, internationell kompetens, internationella forskningssamarbeten och inte minst att klara av att möta en global marknad.

Inspel

Gehör för utökat FoU-avdrag – en av SwedenBIOs hjärtefrågor

Äntligen gehör för utökat FoU-avdrag, en fråga som SwedenBIO och många andra vänner av att främja villkoren för företag som forskar i Sverige drivit enträget länge. Det här är viktigt för vår attraktionskraft internationellt, inte bara för duktiga forskare från världen över utan för att vi rent generellt ska komma högt upp när huvudkontor klurar på var i världen forskningen ska förläggas.

Inspel

Inspel till regeringen om stärkt internationell attraktionskraft och lyskraft

I slutet av november fick SwedenBIO och Lotta Ljungqvist, President & VD GE Nordic, ansvar för att gemensamt samla och leda en arbetsgrupp om att stärka Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som life science-nation. Leverans sker idag till regeringen, via life science-kontoret och de tre statssekreterarna för utbildnings-, närings- och socialdepartementet.

Inspel
1 2 3 4