Kategori: Pressmeddelande

Marknadsplatser och analytiker sluter upp bakom branschstandard

Sverige är världsunikt i den betydelse som börsen har som finansieringskälla för bolag inom life science. Antalet börsnoteringar inom området är i paritet med de som sker i övriga Europa sammantaget. SwedenBIO vill säkra en långsiktig tillförsel av riskvilligt kapital genom att verka för en högkvalitativ informationsgivning i samband med ägarspridning. Tillsammans med marknadsplatserna Nasdaq och Spotlight sätter SwedenBIO en branschstandard för hur det ska gå till.

Pressmeddelande

Strong link forming between life science hot spots of California and Sweden

In a recent mapping of the Swedish and Californian life science sectors, several common areas of strengths were identified, notably immuno-oncology, rare diseases/orphan drugs and cell and gene therapy. This has spurred a new link forming between these life science hot spots to secure that opportunities for innovative and brilliant minds to join forces in tackling health challenges are not lost.

Affär & FinansPressmeddelande