Kategori: Tidigare policyarbete

Kampanj: AMR

Idag inleds World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) – ett viktigt initiativ av WHO som syftar till att öka kännedomen och belysa problematiken med antimikrobiell resistens.

InformationTidigare policyarbete

Sverige ledande inom ATMP

Sverige behöver kraftsamla kring cell-, gen- och vävnadsterapier genom ett nationell system för utveckling, kommersialisering och implementering av ATMP. Detta för att Sverige ska kunna möta ambitionen att vara ledande inom ATMP till 2030, men även för att Sveriges FoU-investeringar inom området fullt ut ska skapa värden i form av industriell konkurrenskraft, tillväxt och nytta för sjukvård och patienter.

Tidigare policyarbete