Ny kurs för småföretag som utvecklar läkemedel

SwedenBIO har i samarbete med Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin tagit fram en utbildning inom läkemedelsutveckling, från idé till produkt. Kursen vänder sig till de små och medelstora företagen inom life science.

Syftet med kursen är att öka kunskapen hos dessa företag för att både vara en påläst kravställare och kunna ta en produkt från idé till marknad.

– Vi har under senare tid noterat en hög efterfrågan på en ny form av utbildning som är anpassad efter de förutsättningar de mindre life science-bolagen har idag och i framtiden. Denna utbildning ser vi som en viktig del i vårt arbete att verka för en långsiktigt stark och konkurrenskraftig life science-industri i Sverige, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

Då life science-sektorn befinner sig i en strukturomvandling och ser helt annorlunda ut nu än för 10 år sedan måste man anpassa sig till nya arbetssätt. Kunskapsinhämtning måste ske på helt annat sätt än då big pharma fanns kvar som en plantskola. Att vara med och skapa denna kurs ligger helt i linje med våra mål att underlätta för life science-entreprenörer att ta till sig kunskap, säger Jonas Ekstrand VD SwedenBio.

Kursen är framtagen i samarbete mellan Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och SwedenBIO, och genomförs med stöd från Vinnova.

För anställda i SwedenBIOs medlemsföretag kostar kursen 4000 SEK exkl moms (ordinarie pris 5000 SEK exkl moms). Rabattkoden är SwedenBIO, medlemskapet kontrolleras vid fakturering av kursen.

Läs mer och anmäl dig här.

Ladda ner inbjudan till kursen här.