Life Science Barometern 2024 släppt

Rapporten bygger på SwedenBIOs mest omfattande undersökning av branschen i Sverige.

The Life Science Barometer – a snapshot of the Swedish Life Science industry, är en årlig undersökning med syfte att ta temperaturen på life science branschen. Rekordmånga bolag har deltagit i undersökningen för årets upplaga, vilket gör rapporten till SwedenBIOs mest omfattande hittills.

Undersökningen bekräftar vikten av att Sverige har hela värdekedjan i utveckling av life science-produkter etablerad och tillgänglig inom landet, från grundforskning inom akademin, kommersiell forskning och utveckling hos företagen, till kliniska prövningar inom sjukvården och läkemedelsproduktion i världsklass.

“Barometern fungerar som ett smörgåsbord av data, grafer och siffror, som inbjuder till diskussioner, reflektioner och vidare analyser. Den kompletterar hårda fakta och branschstatistik om läget inom life science-industrin och erbjuder en ögonblicksbild av dess optimism, oro och trender”, säger Dr Maja Neiman, SwedenBIO:s science director som lett datainsamlingen och produktionen av rapporten.

Barometern erbjuder unika insikter som saknas i tidigare statistik genom att den är en kvalitativ undersökning med färsk data från 200 svenska bolagsledare.

Rapporten är producerad av SwedenBIO i samarbete med Medicon Village Innovation, Sahlgrenska Science Park, Stockholm Science City Foundation, STUNS Life Science och Citeline.

Klicka här för att läsa rapporten.