Light on the horizon for Swedish biopharma

Det går framåt för branschen! Genom en intervju med SwedenBIO belyser den brittiska tidskriften Mednous i sitt senaste nummer den händelserika life science-hösten i Sverige. Tidskriften nämner flera medlemmar som avancerat sin forskning. Bland annat lyfts Hansa Medicals positiva fas två-data och intresset för Immunicums tidiga cancerstudier i nyfunna samarbetet med Merck och Pfizer.