Lotta Ljungqvist till SwedenBIO:s styrelse: Fler bolag ska växa

Lotta Ljungqvist, president och CEO Nordic region på GE, tar nu plats i SwedenBIO:s styrelse. Hon har i många år arbetat med innovation inom biopharma/life science-området och driver nu ett nytt BioProcess Innovation Center i syfte att stödja industrialiseringen av svensk innovation inom området.

– Det är viktigt att vi ger idéer, forskning och innovation möjlighet att utvecklas och slipas i en miljö där man exponeras mot den globala industrin. Det är då vi kan möjliggöra en värdeförädling i vårt land så att fler små bolag kan växa till medelstora företag, säger Lotta Ljungqvist.

Hon anser att SwedenBIO har en viktig roll som kunskapsspridare och arrangör av möten som stöttar samarbete och innovation.

– Så kan vi också få fler bolag att växa, säger Lotta Ljungqvist, som genom sitt engagemang i SwedenBIO vill stödja samarbete och erfarenhetsutbyte som ytterligare stärker svensk konkurrenskraft inom life science-området.

Det här är SwedenBIOs styrelse.