Mårten Winge ny styrelseledamot i SwedenBIO

Under SwedenBIOs årsmöte den 10 maj valdes Mårten Winge till styrelsen och Johan Kördel till valberedningen.

Mårten Winge, chief operating officer på Strike Pharma har valts till styrelseledamot i SwedenBIO under årsmötet som hölls den 10 maj på Färgfabriken. Mårten ersätter Lars Bäckman från Biotage. Resten av styrelsen med Lotta Ljungqvist som ordförande valdes om för en ny mandatperiod.

Utöver förändringen i styrelsen valdes Johan Kördel från Sound Bioventures till att ersätta Hans Andreasson i valberedningen. En presentation av SwedenBIOs styrelse och valberedning finns här.

SwedenBIOs styrelse
Lotta Ljungqvist, 4L Bioconsulting
Kerstin Falck, Pfizer
Niels Abel Bonde, NovoNordisk Sverige
Sana Alajmovic, Sigrid Therapeutics
Torkel Gren, Recipharm
Carl Kilander, HealthCap
Anders Persson, AstraZeneca
Mårten Winge, Strike Pharma

Valberedning
Eugen Steiner, HealthCap
Lars Adlersson, AdlerssonHeath
Johan Kördel, Sound Bioventures
Lars Gatenbeck, Life Medical Sweden

Oförändrad medlemsavgift och Indexuppräkning

Årsmötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgiftsnivåer. För att säkra att föreningens resurser inte urholkas med inflationen godkände årsmötet en indexuppräkning av serviceavgiften för 2024 för samtliga tre medlemskategorier med konsumentprisindex (KPI 1980) per september för uppräkning.

Ta del av verksamhetsberättelsen för 2022

I verksamhetsberättelsen informerar vi om hur vi arbetat under föregående år för att uppfylla våra mål. Vi berättar om hur vi arbetat för att våra medlemmar ska kunna stärka sina affärsnätverk, hur vi spridit fakta och kunskap samt hur vi jobbat med att ge branschen en stark röst.

Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet här.