Alfa Laval

Alfa Laval är en etablerad leverantör till biotillverkningsindustrin. Med produkter och system som är specifikt utformade och dokumenterade för biotekniska applikationer är de ett beprövat och testat varumärke. Mångfalden och kunskapen i deras globala nätverk med försäljnings- och servicerepresentanter möjliggör för att tillhandahålla anpassade och hållbara lösningar för att förbättra konkurrenskraften och säkerställa en enhetlig produktion av hög kvalitet.