Bayer

Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. De utvecklar nya innovativa produkter och lösningar för att förbättra hälsan hos människor, djur och växter.