Medlemsansökan

SwedenBIO välkomnar alla företag som är verksamma inom den svenska life science-sektorn att ansöka om medlemskap. Medlemskap kommer att fastställas av SwedenBIOs generaldirektör i enlighet med SwedenBIOs stadgar.

Avgiftsstruktur 2023

Medlemskapet i föreningen SwedenBIO är 300 svenska kronor per år (ej momspliktig). Dessutom tillkommer en serviceavgift (momspliktig) som varierar beroende på medlemskategori. Förenings- och serviceavgift beslutas av föreningsstämman.

Vi har följande tre medlemskategorier:

Life science-företag

Företag med verksamhet i Sverige som bedriver forskning och utveckling, tillverkning, försäljning eller erbjuder tjänster inom life science-området. Ni verkar inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik eller som CRO/CMO etc. Serviceavgiften för life science företag räknas per heltidsanställd och år och kostnaden är 1 625 svenska kronor per anställd. Lägsta belopp är 8 125 svenska kronor och maxavgiften är 162 500 svenska kronor.

Tjänsteföretag

Företaget eller den enskilda personen har kunder inom den life science branschen men är själva inte en del av life science-industrin. Ni verkar inom juridik, immaterialrätt, PR, media, teknik etc. Serviceavgift för tjänsteföretag är 35 500 svenska kronor, oberoende av storlek.

Samarbetsorganisation

Organisation som verkar för att stötta life science-industrin. Ni är t.ex. en bio-/businessorganisation, intresseförening eller liknande. Serviceavgift för samarbetsorganisationer är 8 125 svenska kronor per år.

Vill du veta mer innan du ansöker om medlemskap?

Hör av dig till Frida Eriksson på frida.eriksson@swedenbio.se eller 0703 40 98 59

Ansök om medlemskap