Medlemsansökan

SwedenBIO välkomnar alla företag som är verksamma inom life science-sektorn att bli medlemmar!

Avgiftsstruktur 2022

Medlemskapet i föreningen SwedenBIO är 300 kr per år (ej momspliktig). Dessutom tillkommer en serviceavgift (momspliktig) som varierar beroende på medlemskategori. Förenings- och serviceavgift beslutas av föreningsstämman. Vi har följande tre medlemskategorier:

Life science-företag

Företag med verksamhet i Sverige som bedriver forskning och utveckling, tillverkning, försäljning eller erbjuder tjänster inom life science-området. Ni verkar inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik eller som CRO/CMO etc. Serviceavgiften för life science företag är 1 375 kr per heltidsanställd och år. Lägsta belopp är 6 875 kr och maxavgiften är 137 500 kr.

Tjänsteföretag

Företaget eller den enskilda personen har kunder inom den life science branschen men är själva inte en del av life science-industrin. Ni verkar inom juridik, immaterialrätt, PR, media, teknik etc. Serviceavgift för tjänsteföretag är 30 000 kr, oberoende av storlek.

Samarbetsorganisation

Organisation som verkar för att stötta life science-industrin. Ni är t.ex. en bio-/businessorganisation, intresseförening eller liknande. Serviceavgift för samarbetsorganisationer är 6 875 kr per år.

Vill du veta mer innan du ansöker om medlemskap?

Hör av dig till Frida Eriksson på frida.eriksson@swedenbio.se eller 0703 40 98 59

Ansök om medlemskap