International delegates signing up for NLSDays and NLSInvest

One of the first time-attendees of #NLSDays and #NLSInvest is Eléonore Maguin of IPF Partners.

Click here to see what attracts IPF to the Nordics and what they are looking for among the companies present.

“Medtech – A hotter investment sector than ever, shows new analysis”

The communications consultancy company Paues Åberg has analyzed the investment interest of the Swedish life science sector and found that investments in the field of medtech has increased by 235% during the last two years, writes Malin Otmani of Nordic Life Science.

Read the article here.

An all-time high of interest from investors in Nordic life sciences!

For the 8th year in a row, the Nordic life science sector is coming together at NLSDays on 20–23 April. This time, the number of investors is at an all-time high.

Read more here.

Så skapar du hållbar handel på börsen

Life science-sektorn tillhör en av de starkaste för listade småbolag i Sverige. Samtidigt är konkurrensen inom sektorn hård och det krävs att man jobbar med de frågor som berör aktiehandeln. En väl fungerande aktiehandel är viktig för att skapa tillväxt i små och medelstora bolag. Läs mer om hur du som bolag skapar en hållbar handel på börsen i faktabladet.

Våra medlemmar

277medlemmar
SwedenBIO samlar en mångfald aktörer från det finansiella life science-landskapet.
Almi Invest
AQILION
ABG Sundal Collier
DNB Bank ASA, filial Sverige
Experia Corporate Finance Advisors AB
Hadean Ventures
HealthCap
Industrifonden
Karolinska Development
Nasdaq Stockholm
Sciety
Spotlight Group

”När jag blev VD för ett litet biotechbolag insåg jag hur mycket tid och pengar man kan spara genom att arbeta mer integrerat och se till att kapitalanskaffningen går hand i hand med strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete och exitförberedelser från dag ett.”

Christina Herder på Medivir är ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering.

Brännpunkt Life Science är en intervjuserie i samarbete med SwedenBIO som riktar förstoringsglaset mot skärningspunkten mellan innovation, kapital och hälsa

I andra delen analyserar Helena Strigård, vd för SwedenBIO, läget i branschen och tittar närmare på hur året har sett ut för SwedenBIO och medlemmarna.

Calliditas Therapeutics vinnare av SwedenBIO Award 2020

För 14:e året i rad delar SwedenBIO ut priset till ett företag som utmärkt sig genom prestationer vad gäller egen forskning och utveckling, affärsutveckling, tillväxt och som dessutom bidragit till samhällelig nytta.

SwedenBIO Summit 2020 – se klippen i efterhand

Vägen till börsen, marknadsplatsernas betydelse, så investerar Almi Invest i life science. Här hittar du klippen från SwedenBIO Summit på temat ”Follow the money” och ”Money talks”.

Tips till mindre företag

Erbjudande till dig som inkubatorbolag

Tillvaron för startup-bolag var inte utan utmaningar innan coronakrisens effekter slog till och läget nu är tufft för många mindre bolag. Nu vill vi bidra till att bygga Sveriges nästa generation life science-bolag starka, för framtida exportintäkter och innovationskraft. Startup-bolag på upp till fyra anställda ska kunna vara medlemmar i SwedenBIO för en årsavgift om 1000kr, förutsatt att de är knutna till en inkubator som stadigvarande är medlem i SwedenBIO. I gengäld kommer inkubatorn att betala en högre avgift än idag.

Kostnadsfri expertrådgivning för små och medelstora företag (SME)

Vi finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Rabatt på internationella partneringkonferenser

Genom att delta på konferenser som BIO i USA eller SwedenBIOs eget Nordic Life Science Days har du möjlighet att träffa potentiella och befintliga affärspartners. SwedenBIO erbjuder rabatt på deltagaravgifter till en mängd sådana möten.

SwedenBIO:s rekommendation vid ägarspridning

SwedenBIO har i en satsning tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.