Brännpunkt Life Science är en intervjuserie i samarbete med SwedenBIO som riktar förstoringsglaset mot skärningspunkten mellan innovation, kapital och hälsa

I andra delen analyserar Helena Strigård, vd för SwedenBIO, läget i branschen och tittar närmare på hur året har sett ut för SwedenBIO och medlemmarna.

Se intervjun med Helena Strigård här.

Calliditas Therapeutics vinnare av SwedenBIO Award 2020

För 14:e året i rad delar SwedenBIO ut priset till ett företag som utmärkt sig genom prestationer vad gäller egen forskning och utveckling, affärsutveckling, tillväxt och som dessutom bidragit till samhällelig nytta.

Läs mer här.

Intervju med Moa Fransson – VD för Genagon Therapeutics

Genagon Therapeutics utvecklar innovativa metoder för att med terapeutiska antikroppar bekämpa tumörer. Här berättar vd Moa Fransson mer om bolaget, hur 2021 ser ut och hur hon hoppas kunna dra nytta av och bidra till SwedenBIO-communityt.

Läs intervjun här.

Så skapar du hållbar handel på börsen

Life science-sektorn tillhör en av de starkaste för listade småbolag i Sverige. Samtidigt är konkurrensen inom sektorn hård och det krävs att man jobbar med de frågor som berör aktiehandeln. En väl fungerande aktiehandel är viktig för att skapa tillväxt i små och medelstora bolag. Läs mer om hur du som bolag skapar en hållbar handel på börsen i faktabladet.

Våra medlemmar

279medlemmar
SwedenBIO samlar en mångfald aktörer från det finansiella life science-landskapet.
Almi Invest AB
AQILION AB
ABG Sundal Collier
DNB Bank ASA, filial Sverige
Experia Corporate Finance Advisors AB
Hadean Ventures
HealthCap AB
Industrifonden
Karolinska Development AB
Nasdaq Stockholm AB
Sciety AB
Spotlight Group AB

”När jag blev VD för ett litet biotechbolag insåg jag hur mycket tid och pengar man kan spara genom att arbeta mer integrerat och se till att kapitalanskaffningen går hand i hand med strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete och exitförberedelser från dag ett.”

Christina Herder på Medivir är ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering.

SwedenBIO Summit 2020 – se klippen i efterhand

Vägen till börsen, marknadsplatsernas betydelse, så investerar Almi Invest i life science. Här hittar du klippen från SwedenBIO Summit på temat ”Follow the money” och ”Money talks”.

Tips till mindre företag

Erbjudande till dig som inkubatorbolag

Tillvaron för startup-bolag var inte utan utmaningar innan coronakrisens effekter slog till och läget nu är tufft för många mindre bolag. Nu vill vi bidra till att bygga Sveriges nästa generation life science-bolag starka, för framtida exportintäkter och innovationskraft. Startup-bolag på upp till fyra anställda ska kunna vara medlemmar i SwedenBIO för en årsavgift om 1000kr, förutsatt att de är knutna till en inkubator som stadigvarande är medlem i SwedenBIO. I gengäld kommer inkubatorn att betala en högre avgift än idag.

Kostnadsfri expertrådgivning för små och medelstora företag (SME)

Vi finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Rabatt på internationella partneringkonferenser

Genom att delta på konferenser som BIO i USA eller SwedenBIOs eget Nordic Life Science Days har du möjlighet att träffa potentiella och befintliga affärspartners. SwedenBIO erbjuder rabatt på deltagaravgifter till en mängd sådana möten.

SwedenBIO:s rekommendation vid ägarspridning

SwedenBIO har i en satsning tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.