Almi Invests miljonsatsning under pandemin – hur har det gått?

Life science var en av branscherna som regeringen pekade ut som särskilt prioriterade då Almi Invest tillfördes 400 miljoner tidigare i vår. SwedenBIO intervjuar Maria Tell, Investment manager, Almi Invest om hur det har gått.

Vilket företag förtjänar utmärkelsen SwedenBIO Award 2020?

SwedenBIO Award syftar till att ge ökad synlighet för life science-branschen genom att uppmärksamma och belöna framgångsrika och föredömliga medlemsföretag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen.

Här hittar du tidigare vinnare.

SwedenBIO välkomnar ny life science fond – Eir Ventures reser 76 milj. euro

Planen är att investera i 2-3 företag redan under 2020. Investeringar kommer ske i både nystartade och etablerade företag och fokusera särskilt på innovationer från Nordens ledande universitet och inkubatorer. Det berättar Stephan Christgau, Founding Partner i en intervju.

Så skapar du hållbar handel på börsen

Life science-sektorn tillhör en av de starkaste för listade småbolag i Sverige. Samtidigt är konkurrensen inom sektorn hård och det krävs att man jobbar med de frågor som berör aktiehandeln. En väl fungerande aktiehandel är viktig för att skapa tillväxt i små och medelstora bolag. Läs mer om hur du som bolag skapar en hållbar handel på börsen i faktabladet.

Våra medlemmar

274medlemmar
SwedenBIO samlar en mångfald aktörer från det finansiella life science-landskapet.
Almi Invest AB
AQILION AB
ABG Sundal Collier
DNB Bank ASA, filial Sverige
Experia Corporate Finance Advisors AB
Hadean Ventures
HealthCap AB
Industrifonden
Karolinska Development AB
Nasdaq Stockholm AB
Sciety AB
Spotlight Group AB

”När jag blev VD för ett litet biotechbolag insåg jag hur mycket tid och pengar man kan spara genom att arbeta mer integrerat och se till att kapitalanskaffningen går hand i hand med strategiska beslut, affärsavtal, utvecklingsarbete och exitförberedelser från dag ett.”

Christina Herder på Medivir är ordförande för SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering.

Tips till mindre företag

Erbjudande till dig som inkubatorbolag

Tillvaron för startup-bolag var inte utan utmaningar innan coronakrisens effekter slog till och läget nu är tufft för många mindre bolag. Nu vill vi bidra till att bygga Sveriges nästa generation life science-bolag starka, för framtida exportintäkter och innovationskraft. Startup-bolag på upp till fyra anställda ska kunna vara medlemmar i SwedenBIO för en årsavgift om 1000kr, förutsatt att de är knutna till en inkubator som stadigvarande är medlem i SwedenBIO. I gengäld kommer inkubatorn att betala en högre avgift än idag.

Kostnadsfri expertrådgivning för små och medelstora företag (SME)

Vi finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Rabatt på internationella partneringkonferenser

Genom att delta på konferenser som BIO i USA eller SwedenBIOs eget Nordic Life Science Days har du möjlighet att träffa potentiella och befintliga affärspartners. SwedenBIO erbjuder rabatt på deltagaravgifter till en mängd sådana möten.

SwedenBIO:s rekommendation vid ägarspridning

SwedenBIO har i en satsning tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.