Medlemserbjudandet

Som medlem i SwedenBIO får ditt företag och alla anställda direkt tillgång till ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt för life science i Sverige.

Mötesplatser som utökar ditt affärsnätverk

SwedenBIO arrangerar årligen flera event och mötesplatser. På majoriteten av dessa är det kostnadsfritt att delta för alla anställda på våra medlemsföretag. På SwedenBIOs internationella partneringkonferens, Nordic Life Science Days har medlemmar 30 procents rabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig på www.nlsdays.com och glömt inte ange din medlemskod.

Om du behöver en rabattkod kontakta info@swedenbio.se.

Våra återkommande möten är:

Executive Dinner
Exklusiv middag och framtidsdiskussioner för ledarna i våra medlemsföretag.

SwedenBIO Opinion
Interaktiv debatt med det senaste från politiken och fokus på våra medlemmar.

Nordic Life Science Days
Med över 1300 delegater från 40 länder är NLSDays Nordens största internationella partneringmöte.

SwedenBIO Summit
Inspirationsdag där framstående profiler delar med sig av sina tips och erfarenheter.

Utöver dessa ordnar vi seminarier och workshops om olika aktuella ämnen, gärna tillsammans med våra medlemmar. Håll utkik i kalendariet och i våra nyhetsbrev för aktuella seminarier!

Som medlem får du också rabatt på en rad internationella möten

Som medlem i SwedenBIO får du rabatt på deltagaravgiften till en rad internationella nätverks- och partneringmöten. För aktuella rabatter och rabattkoder kontakta info@swedenbio.se.

Effektiv kunskapsöverföring och omvärldsbevakning

I SwedenBIOs nätverk finns enorma mängder kunskap och SwedenBIO underlättar kunskapsöverföringen mellan olika företag, aktörer och experter. I vårt nyhetsbrev summerar vi vad som händer i omvärlden och aktuella seminarier.

SwedenBIO kartlägger regelbundet hur det går för branschen. I den så kallade pipelinerapporten sammanställer vi hur det går för alla svenska läkemedelsprojekt, ett viktigt marknadsföringsmaterial för att visa vad som händer i life science-sektorn i Sverige.

Direkt möjlighet att påverka förutsättningarna för life science i Sverige

Eftersom SwedenBIO aktivt deltar i samhällsdebatten, är remissinstans och finns representerad i olika rådgivande råd och grupper innebär ett medlemskap att ni via oss enkelt kan få era synpunkter hörda. Är ni dessutom aktiva i någon av våra arbetsgrupper påverkar ni direkt vilka frågor SwedenBIO driver.

Via SwedenBIO blir du också medlem i EuropaBIO som driver branschens frågor på en europeisk nivå.

Ökad synlighet

Som medlem lyfts du fram som en viktig spelare i life science. Ditt företag marknadsförs på swedenbio.se och du kan även distribuera dina pressmeddelanden direkt på vår startsida. Kontakta oss för med info.

Tillgång till möteslokaler i centrala Stockholm

Våra medlemmar kan kostnadsfritt låna möteslokal på SwedenBIOs kansli på Wallingatan 24 i centrala Stockholm. Här kan man ha möten för upp till 8 personer, du kan också låna ett rum under ett par timmar där du kan sitta och arbeta. Kontakta oss helst ett par dagar innan för att kontrollera tillgänglighet. Mejla info@swedenbio.se.