Missa inte Life Science-Barometern 2022

Nu är det dags! Genom Life Science-Barometern 2022 kartlägger vi den svenska life science-industrin och uppmärksammar behov och trender i branschen. Resultaten redovisas i nästa upplaga av SwedenBIOs pipelinerapport som publiceras i februari 2023 – och våra medlemsbolag får en förhandsvisning på SwedenBIO Summit redan i december.

Så här roligt är arbetet med SwedenBIOs nya undersökning Life Science-Barometern 2022

Vi erbjuder er marknadens mest uppdaterade och relevanta statistik, och ni möjliggör det här viktiga arbetet genom att svara på enkäten. Hjälp oss att ge er bästa möjliga data genom att svara på frågorna – och uppmana gärna fler bolag att svara!

Vi har skickat ut personliga inbjudningar till enkäten till SwedenBIOs medlemmar och alla bolag som bedriver läkemedelsutveckling i Sverige. Men alla bolag inom life science-branschen är varmt välkomna att svara via denna länk: Life Science-Barometern 2022

Enkäten tar ca 5–10 minuter att fylla i. Vi behöver ett svar per bolag, från en person med strategiskt ledarskapsansvar över bolaget, helst VD. Du kan svara på din smartphone eller dator. Du kan pausa närhelst du önskar för att fortsätta senare. Vi vill gärna ha ditt svar så snart som möjligt, dock senast 21 oktober 2022.

Vad siktar vi på att berätta för er?

Med ert bidrag kan vi svara på frågor som:

  • Hur ser fördelningen av bolagsstorlekar ut i branschen?
  • Vilket delsegment inom life science-branschen samlar mest personal?
  • Hur stor andel av bolagen startade inom ett annat verksamhetsområde än de nu befinner sig i?
  • Hur internationella är svenska life science-bolag, i fråga om företagsledning, anställda och verksamhet?
  • Skiljer sig förutsättningar för kliniska studier mellan farma- och medtechbolag?
  • Vilka faktorer anser bolagen kommer påverka deras verksamhet under 2023?

Vi utför även en fördjupad informationsinsamling om Sveriges läkemedelspipeline (utanför enkäten) för att kunna svara på frågor som:

  • Hur har fördelningen av projekt som fokuserar på småmolekyler relativt biomolekyler utvecklats över tid?
  • Hur skiljer sig fokus på terapiområden mellan Sveriges samlade läkemedelsbolag från internationella storbolag?
  • Vad hände med läkemedelskandidaterna som befann sig i fas III år 2020? Vilka lades ner? Vilka finns på marknaden nu?
  • Hur har pandemin påverkat Sveriges läkemedelspipeline?