Möt Anders Persson, SwedenBIOs nya styrelseordförande

Efter en mandatperiod som ordinarie styrelseledamot tog Anders Persson över ordförandeklubban i SwedenBIO i maj i år. Vi har ställt några frågor till Anders om bland annat SwedenBIO och branschens utveckling.


Du har meddelat att du vill fokusera på att ge SwedenBIO en ännu starkare röst i life science-frågor. Hur vill du att organisationen ska nå det målet?

– Vår största styrka är våra medlemmar, och all den kunskap och erfarenhet som finns hos medlemmarna. Den hjärntrusten ska vi använda, och med det självförtroendet som bas våga ta en mer ledande roll i debatten. Det handlar om att driva och diskutera frågor med beslutsfattare på olika nivåer, men också att berätta för allmänheten om hur viktigt life science är för Sverige och vad alla våra bolag bidrar med när det gäller innovation och hälsa även i en global kontext.

Du har över 25 år i branschen, hur ser du på svensk life science utveckling under denna period?

– Det korta svaret är: utmärkt men med en stor outnyttjad potential till fortsatt utveckling. Den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen har varit enorm, och går snabbare för varje år som går. När jag började med detta på 90-talet handlade många läkemedel främst om symtomkontroll och att försöka bromsa progression av sjukdom, och när nästa generations läkemedel nu kommer handlar det alltmer om att faktiskt bota sjukdomar. Vi är just nu mitt i en vetenskaplig revolution, med precisionsmedicin, cell- och genterapi och mycket annat som kommer förändra hur vi behandlar sjukdomar. Teknologiutvecklingen leder också fram till konvergens mellan olika sektorer som till exempel sensorer och AI applikationer inom hälsa.

Vad är det enskilt viktigaste politiken kan göra idag för att stärka svensk life science?

– Med tanke på den snabba utvecklingen i vår sektor är det oerhört viktigt att politiken är snabbfotad, att man är beredd att ta beslut för att möjliggöra de vetenskapliga framstegen ska komma patienter till gagn, att man inte drar saker i långbänk. Forskningsproppen i höst är viktig, där behöver life science få ta mycket plats. Sedan är förstås den stora, övergripande frågan konkurrenskraften. Politiken måste göra allt i sin makt för att stärka Sveriges och EU:s konkurrenskraft, annars riskerar den banbrytande forskningen och utvecklingen ske någon annanstans i världen.

Och vad är det enskilt viktigaste branschens aktörer kan göra?

– Du får tre svar: Samarbeta, samarbeta och samarbeta. Branschens aktörer måste våga samarbeta över gränser, med andra bolag, med akademin och med sjukvården, gärna över ämnesgränser och inom områden som de inte är vana vid. Jag vill uppmuntra till att man är nyfiken och inspireras av innovation och framsteg som sker inom andra sektorer. Sedan måste vi alla bli bättre på att berätta om allt fantastiskt som life science-branschen gör, och hur den forskning och utveckling som sker bidrar till bättre hälsa för miljontals patienter runtom i världen.

Slutligen, vad gör du helst en ledig dag?

– Jag gillar att var utomhus, åka skidor på vintern, ta cykelturer så ofta som möjligt på sommaren och att plocka svamp i skogen under hösten. När jag är inne så förutom att läsa en bra bok gillar jag att laga god mat åt nära och kära.

Här är SwedenBIOs nya styrelse.