Motionera till Årsmötet!

Nu är det möjligt för de röstberättigade medlemmarna att sända in motioner till årsmötet som kommer äga rum den 27 maj 2021.

Maila dessa till VD Helena Strigård (helena.strigard@swedenbio.se) senast den 26 mars 2021.

Ange ”Motion Årsmötet 2021” i mailets ämnesrad.