Vårt internationella arbete

Life science-företagens marknad är global i de allra flesta fall. Men det är inte bara slutmålet som styrs av en global marknads logik. Under resans gång är många life science-bolag, små som stora, beroende av internationella forskningssamarbeten, affärskontakter, kunder och investerare.

Därför är det inte så förvånande att 100% av bolagen i vår publicerade kartläggning av svensk läkemedelspipeline har ett eller flera internationella samarbeten. Hela 50% har internationella investerare, 87% har forskningssamarbeten med akademi eller bolag runt om i världen och 48% har rekryterat internationellt till sin styrelse. Utan att ha de exakta siffrorna för bolag inom bioteknik och medicinteknik vet vi från våra medlemmar att de internationella kontakterna är viktiga även för dem.

Det ligger till grund för SwedenBIOs internationella arbete som syftar till att utöka våra medlemmars affärsnätverk vid de starkaste life science-noderna i olika delar av världen och öka vår internationella lyskraft som life science-nation överlag.

Ett av våra viktigaste verktyg i det arbetet är vår egen mötesplattform Nordic Life Science Days, Nordens största partneringkonferens. Här samlas årligen ca 1400 delegater från 40 länder för 3000 partneringmöten och informellt nätverkande.

”Vårt arbete syftar tll att utöka våra medlemmars affärsnätverk vid de starkaste life science-noderna i olika delar av världen”

Vårt internationella arbete sker i nära samarbete med organisationer inom privat och offentlig sektor i de starka life science-fästen vi valt att fokusera på. Vi samarbetar särskilt med life science-branschen i Sydkorea, Japan, Kalifornien och vid USA:s östkust. Och självklart i Europa och våra grannländer i Norden.

Tillsammans med våra systerorganisationer i det nordiska life science-konsortiet driver vi årligen de nordiska paviljongerna vid event som BIO Convention i USA, anordnar gemensamma event (Nordic Mixer) och tar fram kommunikation om Nordens styrkor inom life science. Vi hjälps också åt att ta fram fakta och sprida kunskap om branschen på nordisk nivå och agerar under nordiska ministerrådets officiella brand ”The Nordics”.

The Nordics – a perfect setting for partnerships and investments