Nominera till Athenapriset 2015!

Var finns den bästa kliniska forskningen i Sverige i dag? Berätta det för oss genom att föreslå din kandidat till Athenapriset, Sveriges största pris för klinisk forskning.

Klinisk forskning och innovationer är avgörande för den medicinska utvecklingen i sjukvården. De är också viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

Dags att nominera!

Exempel på projekt som kan belönas är utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention. Det kan också handla om nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården. Ett krav är att forskningen har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

Vem tycker du utmärker sig som en av Sveriges duktigaste kliniska forskare? Du kan nominera fram till den 14 juni.

Nominera din kandidat här.

Om Athenapriset

Athenapriset delas 2015 ut för åttonde året. Läs om förra årets vinnare, Alex Karlsson Parra.

Huvudmän bakom priset är Dagens Medicin och Vinnova. SwedenBIO är partner tillsammans med Forte, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting, Lif och Vetenskapsrådet.

Pristagarna utses av en jury med bred representation från vård, forskning och näringsliv. I årets jury ingår: Johanna Adami, (juryordförande), avdelningschef Hälsa, VINNOVA, Håkan Billig ordförande, Läkaresällskapets forsknings delegation, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, KTH, Christina Herder, vd, Dilaforette, Karin Heeroma, medicinsk direktör, AstraZeneca, Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne, Nina Rehnqvist, ordförande i SBU, Göran Rydin, forskningschef Envirotainer, Ewa Ställdal, generaldirektör, Forte, Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, samt Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

Läs mer om priset här.