Nytt faktablad: Regulatoriska myndigheter bidrar till framgångsrik läkemedelsutveckling

På senare år har alternativen för myndigheternas rådgivning till läkemedelsföretag utökats, med särskilt fokus på mindre och medelstora företag (SME). I SwedenBIOs senaste faktablad tipsar NDA Group om vilken rådgivning myndigheterna kan erbjuda och vad man bör tänka på inför ett myndighetsmöte.

– Oavsett om företaget har för avsikt att avyttra ett projekt efter en viss utvecklingsfas eller planerar att själva marknadsföra sin produkt, ger en tydlig strategi ett ökat intresse hos en potentiell partner, menar Eva Lilienberg, Service Area Lead, på enheten för global utveckling.

– Det sparar företaget både tid och pengar och säkerställer att innehållet i dokumentationen möter de krav som ställs.

Genom faktabladen vill SwedenBIO ge praktisk information och handfasta råd i ett för medlemmarna relevant område. Fler tips finns att ta del av i faktabladet här eller på www.swedenbio.se/faktablad.