Om oss

SwedenBIOs historia

2002

SwedenBIO grundas

SwedenBIO grundades 2002 av de verkställande direktörerna för sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numer GE Healthcare), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), KaroBIO, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermofisher).

2006

SwedenBIO erbjuder rådgivning för SMEer om EU-ansökningar

En tjänst som nu drivs tillsammans med flera organisationer runtom i landet, med finansiering av Tillväxtverket och Vinnova. SwedenBIO bidrar med life science-specifik kompetens och rådgivning vid EU-ansökningar.

2006

Första pipelinerapporten släpps

2007

SwedenBIO Award delas ut för första gången

2013

Första Nordic Life Science Days går av stapeln

2014

25 åtgärder för att stärka life science i Sverige

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Handlingsplanen revideras 2018.

Läs mer om hur vi arbetar för att ge life science-branschen en stark röst.

2016

Regeringen bildar samverkansgrupp för life science och SwedenBIO bjuds tillsammans med tiotalet industrirepresentanter in för nära dialog med tre departement

Länka till 3.3. representation

2017

En guide för informationsgivning vid notering tas fram

Ett rådgivande material som hjälper företag att hitta rätt miniminivå på den information man tillhandahåller kring sina projekt när man söker nytt kapital.

Läs vår uppdaterade branschstandard vid kapitalanskaffning inom life science här.

2018 – 2020

Vi blir 250 medlemmar

Våra medlemmar

SwedenBIO goes international – Det nordiska konsortiet bildas

Länka till internationella sidan

Intensivt policyarbete i life science-kontorets temagrupper. Inför släpp av life science-strategin m.m.

SKR och life science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.

Tre omfattande branschanalyser tas fram

Hur ser det finansiella landskapet ut? Vad är precisionsmedicin och vilka företag utvecklar nya läkemedel och vaccin? Länka till rapporter.

2021

Lansering av NLS Invest

2021

Vi blir 300 medlemmar