Om SwedenBIO

Vilka är vi?

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra över 300 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. Vi samlar även finansiärer, inkubatorer, science parks, regionala investeringsfrämjande aktörer och många fler. Kort och gott – vi samlar hela ekosystemet!

Gemensamt för våra medlemmar är att de är instrumentella för utvecklandet av medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa i Sverige och världen, om de så är enskilda entreprenörer eller stora globala life science-företag.

SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Den dagliga verksamheten drivs av ett kansli som är lokaliserat i centrala Stockholm.

Vår vision

SwedenBIOs vision är en internationellt konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige och ett starkare nordiskt samarbete för att synliggöra Norden som life science-region i världen.

I en global konkurrens behöver Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för life science-bolag att växa och utvecklas här, liksom för internationella bolag att fatta beslut om att förlägga verksamhet till vårt land.

Våra mål

Våra mål med verksamheten är att SwedenBIO ska:

  1. bygga starka affärsnätverk
  2. sprida fakta och kunskap
  3. ge branschen en stark röst i samhällsdebatten

Hur vi arbetar för att nå målen

SwedenBIOs historia

2002

SwedenBIO grundas

SwedenBIO grundades 2002 av de verkställande direktörerna för sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numer GE Healthcare), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), KaroBIO, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermofisher).

2006

SwedenBIO erbjuder rådgivning för SMEer om EU-ansökningar

En tjänst som nu drivs tillsammans med flera organisationer runtom i landet, med finansiering av Tillväxtverket och Vinnova. SwedenBIO bidrar med life science-specifik kompetens och rådgivning vid EU-ansökningar. Länka till eu-support-sidan.

2006

Första pipelinerapporten släpps

2007

SwedenBIO Award delas ut för första gången

2013

Första Nordic Life Science Days går av stapeln

2014

25 åtgärder för att stärka life science i Sverige

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Handlingsplanen revideras 2018. Länka till 3. Stark röst.

2016

Regeringen bildar samverkansgrupp för life science och SwedenBIO bjuds tillsammans med tiotalet industrirepresentanter in för nära dialog med tre departement

2017

En guide för informationsgivning vid notering tas fram

Ett rådgivande material som hjälper företag att hitta rätt miniminivå på den information man tillhandahåller kring sina projekt när man söker nytt kapital. Länka till dokumentet.

2018 – 2020

Vi blir 250 medlemmar

Här hittar du våra medlemmar.

SwedenBIO goes international – Det nordiska konsortiet bildas

Länka till internationella sidan

Intensivt policyarbete i life science-kontorets temagrupper. Inför släpp av life science-strategin m.m.

SKR och life science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.

Tre omfattande branschanalyser tas fram

Hur ser det finansiella landskapet ut? Vad är precisionsmedicin och vilka företag utvecklar nya läkemedel och vaccin? Här hittar du alla rapporter.

2021

Lansering av NLS Invest

Kontakta oss!

Hör av dig till oss.