Om SwedenBIO

Vi samlar hela ekosystemet

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige.

Våra medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. Vi samlar även finansiärer, inkubatorer, science parks, regionala investeringsfrämjande aktörer och många fler.

Gemensamt för våra medlemmar är att de är instrumentella för utvecklandet av medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa i Sverige och världen, om de så är enskilda entreprenörer eller stora globala life science-företag.

SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Den dagliga verksamheten drivs av ett kansli som är lokaliserat i centrala Stockholm.

SwedenBIO grundades 2002 av de verkställande direktörerna för sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numer Cytiva), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), KaroBIO, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermo Fisher).

Vi äger och arrangerar den nordiska partneringkonferensen Nordic Life Science Days som först gick av stapeln 2013.
Våra medlemmar

329medlemmar
Vi har medlemmar inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik, invest samt tjänstebolag och samarbetsorganisationer.

Vår vision och mission

SwedenBIOs vision är en internationellt konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige och ett starkare nordiskt samarbete för att synliggöra Norden som life science-region i världen.

I en global konkurrens behöver Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för life science-bolag att växa och utvecklas här, liksom för internationella bolag att fatta beslut om att förlägga verksamhet till vårt land.

Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos den svenska life science-industrin.

Våra mål

Våra mål med verksamheten är att SwedenBIO ska:

  1. Bygga starka affärsnätverk.
  2. Sprida fakta och kunskap.
  3. Ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.