EU SME Support

Dags att söka EU-finansiering?

EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Björn Ursing

SwedenBIO är en del av projektet EU SME Support där du får kostnadsfri expertrådgivning kring projektfinansiering genom EU. Projektet har deltagare över hela Sverige och har branschkompetens inom många områden och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. SwedenBIO bidrar med kompetens inom life science. När du kontaktar oss får du en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Vi är ditt stöd när du formulerar din ansökan för första gången, om du har fått avslag och vill söka igen, men även efter beviljad finansiering, om du behöver stöd vid rapportering och revisioner (audit) eller om du har andra frågor under projektets gång. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Projektet har en egen hemsida, där du kan få mer information: www.eusme.se och du kan även följa oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/eusmesupport/. På hemsidan kan du skicka din fråga via vårt kontaktformulär så återkommer vi inom 48 timmar.

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket Support för att fler svenska SME ska söka finansiering från EU-programmen Horizon 2020 samt Eurostars. EU SME Support projektleds av RISE och följande organisationer är med i projektet: RISE, SwedenBIO, Uminova, LTU Business och IVL Svenska Miljöinstitutet.